0967.83.83.95

Thiết kế lâu đài 4 tầng mặt tiền 32m đẹp tại Bắc Ninh - BTAC 1928

Tư vấn thiết kếLâu đài - Dinh thựThiết kế lâu đài cao cấpThiết kế lâu đài 4 tầng mặt tiền 32m đẹp tại Bắc Ninh – BTAC 1928

Thiết kế lâu đài 4 tầng mặt tiền 32m đẹp tại Bắc Ninh – BTAC 1928

BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-01
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-04
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-03
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-02
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-05
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-06
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-08
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-07
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-10
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-12
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-11
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-15
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-14
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-13
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-16
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-17
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-19
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-18
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-20
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-22
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-21
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-23
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-26
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-25
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-24
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-27
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-31
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-30
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-29
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-28
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-32
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-36
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-35
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-34
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-33
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-37
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-39
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-38
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-40
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-44
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-43
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-42
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-41
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-45
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-49
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-48
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-47
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-46
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-50
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-52
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-51
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-53
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-55
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-54
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-56
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-60
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-59
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-58
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-57
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-61
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-63
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-62
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-64
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-67
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-66
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-65
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-68
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-69
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-70
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-71
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-72
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-75
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-74
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-73
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-76
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-80
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-79
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-78
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-77
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-81
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-82
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-83
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-84
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-85
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-88
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-87
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-86
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-89
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-90
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-92
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-91
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
BTAC 1928
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-01
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-04
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-03
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-02
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-05
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-06
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-08
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-07
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-10
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-12
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-11
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-15
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-14
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-13
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-16
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-17
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-19
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-18
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-20
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-22
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-21
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-23
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-26
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-25
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-24
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-27
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-31
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-30
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-29
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-28
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-32
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-36
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-35
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-34
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-33
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-37
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-39
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-38
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-40
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-44
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-43
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-42
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-41
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-45
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-49
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-48
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-47
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-46
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-50
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-52
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-51
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-53
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-55
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-54
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-56
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-60
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-59
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-58
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-57
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-61
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-63
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-62
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-64
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-67
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-66
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-65
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-68
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-69
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-70
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-71
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-72
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-75
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-74
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-73
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-76
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-80
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-79
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-78
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-77
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-81
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-82
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-83
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-84
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-85
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-88
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-87
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-86
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-89
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-90
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-92
noi-that-lau-dai-co-dien-ntac-1928-91

Mã số:

BTAC 1928

Chủ đầu tư:

Anh Từ

Địa chỉ:

Bắc Ninh

Loại hình:

Lâu đài

Công năng:

- Tầng hầm: Gara xe + Phòng giải trí + Phòng ngủ giúp việc. - Tầng 1 gồm: Phòng khách + Phòng bếp kết hợp với phòng ăn. - Tầng 2 gồm: 2 Phòng ngủ Master. - Tầng 3 gồm: 1 Phòng sinh hoạt chung + 2 Phòng ngủ + Phòng xông hơi + Phòng thể thao. - Tầng 4 gồm: 1 Phòng thờ + 1 Phòng ngủ + 1 Phòng làm việc + Phòng giặt phơi.

Số tầng:

4 tầng

Phong cách kiến trúc:

Cổ điển

Diện tích:

32m x 16m

Đơn vị thiết kế:

Nhà Á Châu

Năm thi công:

2021

Thiết kế lâu đài 4 tầng độc đáo 3 mặt tiền tại Bắc Ninh chủ đầu tư là anh Từ. Công trình có mặt tiền 32m trên diện tích đất 32m x 16m kết hợp phong cách kiến trúc Pháp hoàng gia. Nhìn từ xa lâu đài như một cung điện dành cho các vị vua chúa Châu Âu thời xưa. Nhưng lại gần gũi với thiên nhiên. Kiến trúc toàn cảnh được chia làm 3 khối chính và được xếp tầng dần từ thấp lên cao.

Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 1
Thiết kế lâu đài 4 tầng đẹp tại Bắc Ninh – BTAC 1928

Khám phá màu sắc và vật liệu sử dụng cho thiết kế lâu đài 4 tầng

Những mảng tưởng chính của mẫu lâu đài đẹp được sử dụng màu vàng kem làm nền để đem lại sự tương phản rõ ràng. Phần tường tầng trệt lại được đội ngũ kiến trúc sư Nhà Á Châu sử dụng đá Marble tự nhiên tạo nên vẻ vững chắc bề thế hơn cho căn nhà.

Đá tự nhiên lát sảnh và bậc thang có khả năng chống nước tuyệt đối. Giúp sàn sẽ không bị ẩm mốc, ố màu hay trơn trượt khi trời mưa gió, nồm.

Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 2
Sảnh được lát đá tự nhiên độ bền cao màu sắc bắt mắt.

Hệ cột trụ vững chắc tạo sự chắc chắn, bề thế cho toàn bộ công trình.

Cụ thể, tầng 1 sẽ được thiết kế với 3 lối vào, gồm lối vào từ sảnh chính tới phòng khách, lối vào từ gara đem lại sự thuận tiện về mặt di chuyển và cuối cùng là lối ra vào từ sân sau. Khoảng không gian sân vườn phía sau nhà chính là nơi thư thái và yên tĩnh nhất cho cả gia đình, là nơi để gia chủ có thể tổ chức những bữa tiệc ngoài trời sum vầy mọi người. Liên thông phòng khách là không gian bếp ăn rộng rãi, giúp biệt thự đẹp thêm phần sang trọng và hiện đại.

Thiết kế lâu đài 4 tầng có hệ sân vườn xanh mát

Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 3
Công trình được thiết kế trồng nhiều cây xanh bao quanh.

Mặt bằng tầng 3 gồm một phòng sinh hoạt chung cho gia đình, phòng ngủ, phòng thể thao, và phòng xông hơi massage với bể sục thư giãn cho các thành viên gia đình được nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian mệt mỏi trong cuộc sống. Mỗi không gian của lâu đài 4 tầng đều được bố trí khu vực ban công. Cho phép thành viên trong gia đình có khoảng không gian ngoài trời cùng nhau ngồi uống trà, ngắm cảnh thiên nhiên trong lành.

Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 4
Kiến trúc mang tới không khí trong lành thông thoáng.

Mặt bằng công năng tầng 4 là một phòng thờ, phòng làm việc của Anh Từ và không gian giặt phơi cho gia đình.

Công năng mẫu lâu đài cổ điển:

  • – Tầng hầm: Gara xe + phòng giải trí + phòng ngủ giúp việc.
  • – Tầng 1 gồm: phòng khách + phòng bếp kết hợp với phòng ăn.
  • – Tầng 2 gồm: 2 phòng ngủ Master.
  • – Tầng 3 gồm: 1 phòng sinh hoạt chung + 2 phòng ngủ + phòng xông hơi + phòng thể thao.
  • – Tầng 4 gồm: 1 phòng thờ + 1 phòng ngủ + 1 phòng làm việc + phòng giặt phơi.

Hình ảnh chi tiết mẫu lâu đài 4 tầng 3 mặt tiền

Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 5
Lâu đài có 3 mặt tiền thu hút.
Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 6
Hệ thống cổng và tường bao biệt thự được thiết kế ấn tượng.
Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 7
Mái vòm sang trọng tăng thêm vẻ bề thế.
Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 8
Thiết kế nhấn mạnh vào chi tiết sảnh chính.
Thiet Ke Lau Dai 3 Tang Btac 1928 9
Mẫu thiết kế lâu đài 4 tầng khi nhìn từ trên xuống.

Nội thất lâu đài đẳng cấp phòng khách

Phòng thờ lâu đài sang trọng

Phòng ngủ master sang trọng

Phòng ngủ master thứ 2 của gia đình

Phòng ngủ của con 1

Phòng ngủ con thứ 2 của gia đình

Không gian phòng ngủ của con thứ 3

Phòng thay đồ của gia đình

Phòng làm việc riêng của lâu đài cổ điển

Phòng karaoke giải trí của lâu đài

Phòng tập gym rèn luyện sức khỏe

Sảnh tầng 1

Sảnh Tầng 4

Sảnh Tầng 5

Sảnh tum lộng lẫy

  Thiết kế phòng tắm của lâu đài

Phòng xông hơi của lâu đài

Hầm để xe

Thiết kế lâu đài kiểu Pháp cổ mái vòm tại Việt Nam được bắt nguồn từ từ xu hướng sính ngoại và ham muốn sở hữu những mẫu nhà đẹp – độc – lạ. Với sự giao thoa hoàn hảo giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại của chủ đầu tư. Một trường phái kiến trúc mang đậm hình ảnh hoàng gia bề thế, hoành tráng, trường tồn theo thời gian. Mà trường phái này lại hiện lên rất nhiều trong các thiết kế của công ty kiến trúc Nhà Á Châu.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thiết kế biệt thự đẹp và thi công xây dựng mẫu thiết kế dinh thự lâu đài đẹp:

Hotline: 0967.83.83.95 Email: kientrucnhaachau@gmail.com

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN & NHẬN BÁO GIÁ

Chia sẻ:

Mã số:

BTAC 1928

Chủ đầu tư:

Anh Từ

Địa chỉ:

Bắc Ninh

Loại hình:

Lâu đài

Công năng:

- Tầng hầm: Gara xe + Phòng giải trí + Phòng ngủ giúp việc. - Tầng 1 gồm: Phòng khách + Phòng bếp kết hợp với phòng ăn. - Tầng 2 gồm: 2 Phòng ngủ Master. - Tầng 3 gồm: 1 Phòng sinh hoạt chung + 2 Phòng ngủ + Phòng xông hơi + Phòng thể thao. - Tầng 4 gồm: 1 Phòng thờ + 1 Phòng ngủ + 1 Phòng làm việc + Phòng giặt phơi.

Số tầng:

4 tầng

Phong cách kiến trúc:

Cổ điển

Diện tích:

32m x 16m

Đơn vị thiết kế:

Nhà Á Châu

Năm thi công:

2021

Nhận mẫu nhà miễn phí

Image

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Xin vui lòng để lại Họ - Tên và số điện thoại, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu thiết kế mới đẹp nhất của Nhà Á Châu cho bạn.

Upto Top

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN