kientrucnhaachau@gmail.com

0967.83.83.95 / 0862.85.85.95

Tags: Đá Slate Lai Châu


Đá Slate Lai Châu là gì? Nguồn gốc, cấu tạo của đá

04/08/2020

Đá Lai Châu có tên tiếng Anh là đá Slate – chính là đá phiến hay còn gọi là đá chẻ có xuất xứ từ...

Gọi ngay: 0967.83.83.95 / 0862.85.85.95