kientrucnhaachau@gmail.com

0967838395 / 0976171678

16+ Năm kiến tạo những công trình

Đó là cam kết của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Sơn Hà (SHAC) đối với Quý khách hàng. SHAC sẽ bằng mọi nỗ lực để tiếp tục là một thương hiệu uy tín trong ngành xấy dựng, là đối tác tin cậy của Quý khách hàng trên toàn quốc.

Gọi ngay: 0967838395 / 0976171678